Лесь Панчишин "Без слів" // Les Panchishyn, "Whithout words"

Htlfrnjh чтв, 06/02/2016 - 13:52

15.06.2016 - 1.07.2016
Презентація 16 червня о 18:00
13410599_1209950905711803_625905929_o.jpg

Галерейна програма «Нові імена» відкриває для харківського глядача творчість молодого львівського художника – Леся Панчишина. Представленні на виставці роботи – це своєрідний творчий зріз мистецьких уподобань та здобутків автора. Роботи демонструють різноманітність та багатогранність його творчості. Живопис Леся в’язкий, з відкритим кольором, динамікою площин та символічністю образів. Йому підвладні як сюжетні композиції, так і алегорико-символічний живописний наратив. Декоративна спрямованість більшості робіт не заступає міцність формальної природи живопису і вміння автора передати на полотні свої метафізичні уявлення про світ та психологію людини. Проект отримав назву «Без слів», яка натякає на можливість живопису розповідати про світ власною мовою.
«…Без слів. Чому без слів? Тому що вже забагато їх. Хочеться щоб нічого не відволікало, хочеться більше дій, більше конкретики. В експозицію увійшли як і ранні роботи, так і закінчені недавно, скеровані на різну тематику й жанри живопису. Більшість робіт без назви: це навмисно зроблено, щоб нічого не відволікало глядача від живопису, для того, щоб він зміг первинно ознайомитись з художником, його стилем, обраними мотивами».

На виставці представлена серія робіт "Рух вперед" . Центром експозиції є серії "Ніч", "День", в якій крізь призму кольорів, живописної структури проступають гілки, дерева, і нібито бачення у інший, наповнений смислами світ. Також глядач зможе ознайомитися з роботами, з яких починався творчий шлях молодого художника.
_____________________________________________

The exhibition belongs to the gallery program “New names”. The autor's paintings are viscous, with open color, dynamics planes and symbolic images. His works have subject compositions and alehoryko symbolic pictorial narrative. Decorative focus of most studies do not substitute for a formal nature paintings strength and ability of the author to pass on their canvas metaphysical view of the world and human psychology. The project called "Without words", which hints at the possibility of painting to tell about the world with its own language.

"...Whithout words. Why without words? Because it is already too much of them. I want more actions, more concrete things". There is a serie of works called "Movement forward", "Day", "Night".